Formularz kontaktowy

Organizator loterii

Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o.
ul. Janka Wiśniewskiego 13
81-355 Gdynia
www.grzegrzolka.pl

Zezwolenie na przeprowadzenie loterii:
Numer: 2201-IOA.4243.11.2020.5
Data wydania: 29 września 2020 r.
Organ udzielający zezwolenia:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku