Dokonałeś samospisu?

Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród
 • 1
  Weź udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 online i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis
 • 2
  Zarejestruj otrzymany kod w trakcie trwania akcji (1.10.2020 - 22.11.2020) na stronie loterii
 • 3
  Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś!

Weź udział w loterii rolnej

* pole obowiązkowe
** co najmniej jedno pole musi zostać uzupełnione

Kalendarium losowań

wyniki losowania 20.10.2020
Transmisja na żywo ze studia
Wyniki pierwszego losowania 20.10.2020, godz. 09:00

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną lub SMSową.

Lista zwycięskich kodów
Nagroda Zwycięzca Lista rezerwowa
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Dysk
Brak wyników wyszukiwania

Aktualności

Powszechny
Spis Rolny 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Powszechny Spis Rolny 2020 jest prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Najczęściej zadawane pytania

 • Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w loterii jest dokonanie samospisu w aplikacji internetowej umieszczonej na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Po wypełnieniu ankiety uczestnik otrzymuje specjalny kod do zarejestrowania w formularzu zgłoszeniowym na stronie loterii.

 • Nie, w loterii mogą wziąć udział wyłącznie Ci rolnicy, którzy dokonali samospisu za pomocą aplikacji internetowej.

 • Po dokonaniu samospisu na stronie https://spisrolny.gov.pl/ uczestnik otrzymuje kod niezbędny do wzięcia udziału w loterii.

 • Losowania nagród odbędą się 20 października, 3 listopada i 23 listopada.

 • Tak, dane można zmienić za pośrednictwem formularza kontaktowego, umieszczonego na stronie loterii.

 • Tak, jeśli Twój kod nie został wylosowany, masz szansę w kolejnym losowaniu.

 • Nie, nie możesz otrzymać nagrody, jeśli nie uzupełniłeś formularza loterii w regulaminowym terminie.

 • Poza pulą zwycięskich kodów losowana jest pula kodów rezerwowych. Jeśli właściciel zwycięskiego kodu nie dopełni formalności wskazanych w regulaminie, prawo do nagrody przechodzi na właściciela kodu rezerwowego.

 • Laureaci otrzymają informacje od organizatora loterii poprzez wiadomość SMS i/lub telefonicznie.

 • Tak, wygrany sprzęt podlega 24-miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się od dnia wydania nagrody laureatowi. W przypadku uszkodzeń objętych gwarancją należy skontaktować się z organizatorem loterii poprzez adres info@grzegrzolka.pl.

 • W przypadku wygranej każdy laureat będzie poproszony o wypełnienie i podpisanie oświadczenia o byciu użytkownikiem gospodarstwa rolnego objętym Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Treść tego oświadczenia możesz sprawdzić tutaj. Ponadto laureaci, którzy zaznaczyli zgodę na publikację wizerunku mogą zostać poproszeni o wysłanie zdjęć z nagrodami i podpisanie zgody na publikację wizerunku - treść zgody możesz sprawdzić tutaj.

 • W loterii nie mogą wziąć udziału te osoby, które nie przystąpiły do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 bądź przystąpiły do niego w inny sposób
  niż w formie samospisu internetowego.
  Ponadto z udziału w loterii wyłączeni są pracownicy organizatora loterii (Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o.), podwykonawców, wykonawców wykonujących czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem loterii, wszelkich podmiotów zaangażowanych w organizację loterii, w tym dostarczyciela nagród, a także jednostek służb statystyki publicznej (w tym: pracownicy służb statystyki publicznej, rachmistrzowie spisowi i ankieterzy statystyczni). Pracownikiem w rozumieniu regulaminu loterii jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). W loterii nie mogą uczestniczyć również członkowie najbliższej rodziny ww. osób (przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków).