Dokonałeś samospisu?

Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród
 • 1
  Weź udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 online i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis
 • 2
  Zarejestruj otrzymany kod w trakcie trwania akcji (1.10.2020 - 22.11.2020) na stronie loterii
 • 3
  Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś!

Przyjmowanie zgłoszeń w Loterii Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zostało zakończone.

Dziękujemy za udział w Powszechnym Spisie Rolnym i wzięcie udziału w loterii!

Kalendarium losowań

wyniki losowania 20.10.2020
wyniki losowania 03.11.2020
wyniki losowania 23.11.2020
Transmisja na żywo ze studia
Wyniki losowania 20.10.2020, godz. 09:00

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną lub SMSową.

Lista zwycięskich kodów
Nagroda Zwycięzca Lista rezerwowa
Brak wyników wyszukiwania
Transmisja na żywo ze studia
Wyniki losowania 03.11.2020, godz. 11:00

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną lub SMSową.

Lista zwycięskich kodów
Nagroda Zwycięzca Lista rezerwowa
Brak wyników wyszukiwania
Transmisja na żywo ze studia
Wyniki losowania 23.11.2020, godz. 11:00

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną lub SMSową.

Lista zwycięskich kodów
Nagroda Zwycięzca Lista rezerwowa
Brak wyników wyszukiwania

Aktualności

Powszechny
Spis Rolny 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Powszechny Spis Rolny 2020 jest prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Najczęściej zadawane pytania

 • Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w loterii jest dokonanie samospisu w aplikacji internetowej umieszczonej na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Po wypełnieniu ankiety uczestnik otrzymuje specjalny kod do zarejestrowania w formularzu zgłoszeniowym na stronie loterii.

 • Nie, w loterii mogą wziąć udział wyłącznie Ci rolnicy, którzy dokonali samospisu za pomocą aplikacji internetowej.

 • Po dokonaniu samospisu na stronie https://spisrolny.gov.pl/ uczestnik otrzymuje kod niezbędny do wzięcia udziału w loterii.

 • Losowania nagród odbędą się 20 października, 3 listopada i 23 listopada.

 • Tak, dane można zmienić za pośrednictwem formularza kontaktowego, umieszczonego na stronie loterii.

 • Tak, jeśli Twój kod nie został wylosowany, masz szansę w kolejnym losowaniu.

 • Nie, nie możesz otrzymać nagrody, jeśli nie uzupełniłeś formularza loterii w regulaminowym terminie.

 • Poza pulą zwycięskich kodów losowana jest pula kodów rezerwowych. Jeśli właściciel zwycięskiego kodu nie dopełni formalności wskazanych w regulaminie, prawo do nagrody przechodzi na właściciela kodu rezerwowego.

 • Laureaci otrzymają informacje od organizatora loterii poprzez wiadomość SMS i/lub telefonicznie.

 • Tak, wygrany sprzęt podlega 24-miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się od dnia wydania nagrody laureatowi. W przypadku uszkodzeń objętych gwarancją należy skontaktować się z organizatorem loterii poprzez adres info@grzegrzolka.pl.

 • W przypadku wygranej każdy laureat będzie poproszony o wypełnienie i podpisanie oświadczenia o byciu użytkownikiem gospodarstwa rolnego objętym Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Treść tego oświadczenia możesz sprawdzić tutaj. Ponadto laureaci, którzy zaznaczyli zgodę na publikację wizerunku mogą zostać poproszeni o wysłanie zdjęć z nagrodami i podpisanie zgody na publikację wizerunku - treść zgody możesz sprawdzić tutaj.

 • W loterii nie mogą wziąć udziału te osoby, które nie przystąpiły do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 bądź przystąpiły do niego w inny sposób
  niż w formie samospisu internetowego.
  Ponadto z udziału w loterii wyłączeni są pracownicy organizatora loterii (Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o.), podwykonawców, wykonawców wykonujących czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem loterii, wszelkich podmiotów zaangażowanych w organizację loterii, w tym dostarczyciela nagród, a także jednostek służb statystyki publicznej (w tym: pracownicy służb statystyki publicznej, rachmistrzowie spisowi i ankieterzy statystyczni). Pracownikiem w rozumieniu regulaminu loterii jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). W loterii nie mogą uczestniczyć również członkowie najbliższej rodziny ww. osób (przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków).